دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das با روایی و پایایی معتبر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 503 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

معرفی پرسشنامه نگرش های ناکارآمد

مقیاس نگرش های ناکارآمد das دارای 40 ماده می باشد که برای شناسایی نگرش ها و اعتقاداتی تکه فرد را مستعد افسردگی می سازد طراحی شده است این پرسشنامه برمبنای نظریه شناختی بک برای افسردگی ساخته شده است (صبوری، مهریار، قریب، 1377 به نقل از اولیور ، بوم گارت ، 1985).

 

 

این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس بوده که شامل موارد زیر می باشد:
آسیب پذیری، احتیاج برای تأیید شدن، موفقیت کمال-گرایی، احتیاج برای خشنود کردن دیگران، نیاز به تأثیرگذاشتن بر دیگران (بک، بروان، استیر، ویمن ، 1991).

 

 

اعتبار پایائی پرسشنامه نگرش های ناکارآمد(DAS)

در تحقیقی که  توسط بن راضی غابشی انجام شد میزان پایایی مقیاس نگرش های ناکارآمد به شرح ذیل بدست آمد:
تعیین پایائی مقیاس نگرش های ناکارآمد به روش همسانی درونی انجام گردید و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ (کرونباخ، 1970) استفاده شد. براساس نتایج  به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کل سوالات 87/0، برای سوالات عامل اول 88/0، برای سوالات عامل دوم 81/0 و برای سوالات عامل سوم 52/0 بود. بنابراین، ضرایب همسانی کل آزمون و دو خرده مقیاس اول در حد مطلوب و ضریب همسانی عامل سوم ضعیف می باشد.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das از free


مطالب تصادفی